- pomoc - społeczeństwo - edukacja -

pomoc społeczeństwo edukacja

Glocal: "myśl globalnie działaj lokalnie".

Fundacja Glocal koncentruje się na problemach społecznych, takich jak ubóstwo, głód, niedożywienie, równy dostęp do edukacji, zwalczanie nierówności strukturalnych i zapobiegania konfliktom. Poprzez Nasze działania, wzmacniamy zaangażowanie społeczności w danym regionie w ważne kwestie lokalne, co jest fundamentem poprawy jakości życia, rozwoju społecznego i globalnej sprawiedliwości.

Działaj z Nami, wybierając swój rodzaj wpływu:

Just GLOCAL it!

Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i najuboższych

Działania z zakresu pomocy rozwojowej i humanitarnej

Działania edukacyjne oraz promocja postaw obywatelskich

Misją Fundacji jest nadawanie impulsu i wskazywanie kierunku zmian społecznych, zwłaszcza poprzez wzmacnianie roli kobiet, na obszarach najuboższych. Dbamy o to, aby wraz z niezbędną pomocą rozwojową lub humanitarną, dostarczać wsparcie i wiedzę do tego, by dalej samodzielnie zmieniać swój los.

Idea powołania Fundacji, zrodziła się podczas spotkań grupy nieformalnej, w ramach innowacji społecznej: „Kobiety inspirują Kobiety”. Efektem naszej wspólnej pracy jest powołanie Fundacji Glocal.

Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i najuboższych

Działania z zakresu pomocy rozwojowej i humanitarnej

Działania edukacyjne oraz promocja postaw obywatelskich

Misją Fundacji jest nadawanie impulsu i wskazywanie kierunku zmian społecznych, zwłaszcza poprzez wzmacnianie roli kobiet, na obszarach najuboższych. Dbamy o to, aby wraz z niezbędną pomocą rozwojową lub humanitarną, dostarczać wsparcie i wiedzę do tego, by dalej samodzielnie zmieniać swój los.

Idea powołania Fundacji, zrodziła się podczas spotkań grupy nieformalnej, w ramach innowacji społecznej: „Kobiety inspirują Kobiety”. Efektem naszej wspólnej pracy jest powołanie Fundacji Glocal.